Basistarieven Uw Moment bvba

BTW BE 0524 890 259

 

Geboortefeest of doop: 150 euro

Huwelijk: 300 euro

Gebedsdienst of burgerlijke dienst: 250 euro

Vervoerskosten: nihil binnen Oost-Vlaanderen; 50 cent/km buiten Oost-Vlaanderen

 

 

Factuurvoorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum. Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel met adres: Heiveldstraat, 313, 9040 te Gent.

 

Artikel 2

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder 
dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.

Artikel 3

Indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, verbreekt of annuleert; indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, gedeeltelijk verbreekt of annuleert; of indien de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 75 % van het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur.

 

Artikel 4

 

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel te Gent bevoegd.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

Artikel 5

 

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.