Adres:
Heiveldstraat 313
B 9040 Gent

Telefoonnummer:
09 228 22 78
Mobiele nummer:
0498 13 79 18
E-mail verzenden
(optioneel)
Overige informatie:

Uw Moment BVBA

BTW BE 0524 890 259

 

Factuurvoorwaarden

Uw Moment bvba

 

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum. Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel met adres: Heiveldstraat, 313, 9040 te Gent.

 

Artikel 2

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder
dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.

Artikel 3

Indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, verbreekt of annuleert; indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, gedeeltelijk verbreekt of annuleert; of indien de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 75 % van het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur.

 

Artikel 4

 

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel te Gent bevoegd.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

Artikel 5

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.